thedat
Cờ nhanh: 1481 W2298D55L2473
Cờ chậm: 1722 W12098D916L11882)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chewon (1916) thedat (1732) 34S
2 draw thedat (1732) taovaphumo (1704) 104S
3 win taovaphumo (1720) thedat (1716) 41S
4 win thedat (1700) typhudola (1706) 2S
5 draw typhudola (1706) thedat (1700) 88S
6 win yte (1731) thedat (1683) 24S
7 lose kieumy2003 (1722) thedat (1698) 16S
8 draw coviahe56 (1698) thedat (1698) 68S
9 win hientn (1587) thedat (1685) 28S
10 win hientn (1600) thedat (1672) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thedat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames