thedat
Cờ nhanh: 1580 W2280D54L2449
Cờ chậm: 1738 W10772D795L10609)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kypvt (1782) thedat (1753) 31S
2 lose thedat (1769) kypvt (1766) 34S
3 win HoangN93 (1781) thedat (1753) 20S
4 win thedat (1736) HoangN93 (1798) 30S
5 lose manhgiac (1711) thedat (1753) 2S
6 win Hung1107 (1771) thedat (1736) 46S
7 draw thedat (1736) Mrtay (1754) 83S
8 win thedat (1719) Mrtay (1771) 29S
9 lose thedat (1731) ky_em2004 (1833) 55S
10 lose nguyengiap04 (1673) thedat (1749) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thedat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames