tocchien1994
Cờ nhanh: 2315 W749D53L534
Cờ chậm: 2148 W458D33L336)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tocchien1994 (2352) emtunghi (2262) 61F
2 win khoile (2200) tocchien1994 (2328) 44F
3 win friday13 (2285) tocchien1994 (2313) 27F
4 lose tocchien1994 (2330) friday13 (2268) 42F
5 win khoile (2222) tocchien1994 (2317) 36F
6 win tocchien1994 (2304) khoile (2235) 29F
7 lose beatmeup (2304) tocchien1994 (2320) 54F
8 lose tocchien1994 (2337) beatmeup (2287) 18F
9 lose covtraquat (2215) tocchien1994 (2357) 11F
10 win tocchien1994 (2345) covtraquat (2227) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tocchien1994, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames