totnhapcung
Cờ nhanh: 1680 W702D55L795
Cờ chậm: 2207 W2818D791L2880)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose eggking (2304) totnhapcung (2220) 23S
2 lose namteo (2336) totnhapcung (2246) 67S
3 lose hung_sim2 (2231) totnhapcung (2262) 24S
4 lose Dienconhat (2351) totnhapcung (2275) 31S
5 win totnhapcung (2254) Saigon75 (2433) 5S
6 lose Saigon75 (2422) totnhapcung (2265) 14S
7 draw Xeon (2197) totnhapcung (2269) 40S
8 lose Xeon (2156) totnhapcung (2310) 21S
9 win thanhducqn (2371) totnhapcung (2273) 48S
10 win Gohckng (2305) totnhapcung (2256) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by totnhapcung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames