trananhkiet
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2000 W492D63L435)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trananhkiet (1974) Hotrennui (1885) 15S
2 win trananhkiet (1944) Hotrennui (1915) 30S
3 win trananhkiet (1915) BivhhA72 (1871) 33S
4 win kimquanlb (1955) trananhkiet (1879) 53S
5 lose duoccantho (2031) trananhkiet (1903) 31S
6 lose trananhkiet (1930) duoccantho (2004) 54S
7 lose trananhkiet (1950) Anh4Quang (2149) 64S
8 lose trananhkiet (1971) Thangdalat (2150) 30S
9 draw trananhkiet (1976) Trinhgia73 (1881) 75S
10 lose yoshino (2167) trananhkiet (1997) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trananhkiet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames