trungtu77
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2004 W3045D647L2862)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trungtu77 (2024) kiskunkun (1861) 26S
2 lose trungtu77 (2040) kentk (2013) 11S
3 win langcoc2021 (1919) trungtu77 (2028) 48S
4 lose trungtu77 (2048) langcoc2021 (1899) 29S
5 win icchanm (1888) trungtu77 (2025) 42S
6 lose trungtu77 (2042) Jeans (1991) 26S
7 win trungtu77 (2016) Dwight47 (1928) 40S
8 lose trungtu77 (2033) quangdungSG (1971) 36S
9 draw trungtu77 (2034) quangdungSG (1970) 48S
10 win lovechess (1824) trungtu77 (2024) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trungtu77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames