usd
Cờ nhanh: 1762 W623D83L582
Cờ chậm: 2262 W1098D423L960)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose usd (1778) bazooka (1747) 21F
2 win LucKyLang (2320) usd (2225) 29S
3 lose usd (2243) dungtan1234 (2471) 34S
4 lose haywatroi (2111) usd (2285) 57S
5 lose usd (2317) OhMy_Buddha (2302) 61S
6 win usd (2293) M2000 (2171) 15S
7 lose LucKyLang (2297) usd (2326) 29S
8 draw LucKyLang (2296) usd (2327) 22S
9 lose usd (2361) LongN74 (2320) 82S
10 draw dungtan1234 (2478) usd (2354) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by usd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames