vanhoai
Cờ nhanh: 1581 W20D0L15
Cờ chậm: 2331 W944D146L662)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanhoai (2307) vasakitr (2189) 28S
2 win vanhoai (2275) Le (2278) 45S
3 win vanhoai (2250) RockitUp (2147) 74S
4 lose vanhoai (2289) ong_vua_nho (2172) 31S
5 lose vanhoai (2325) cn1830 (2243) 23S
6 win vanhoai (2303) nthung57 (2152) 54S
7 win vanhoai (2280) vasakitr (2134) 76S
8 win vanhoai (2243) suhuynh13 (2338) 24S
9 win vanhoai (2225) ThuyTien (1995) 20S
10 draw DanDm (2162) vanhoai (2229) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanhoai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames