vanson93
Cờ nhanh: 1769 W10500D284L9486
Cờ chậm: 1861 W9498D1451L8809)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanson93 (1848) Nam72 (1750) 16S
2 win vanson93 (1834) Hoahm (1780) 40S
3 draw vanson93 (1834) zloukili (1856) 86S
4 win vanson93 (1818) Tungdao (1844) 72S
5 lose vanson93 (1833) dainam2000 (1843) 44S
6 lose vanson93 (1848) puongngoc01 (1878) 29S
7 win vanson93 (1831) hung50 (1872) 13S
8 win vanson93 (1815) BRD (1834) 50S
9 win vanson93 (1801) A2Br (1748) 44S
10 lose vanson93 (1822) Tv83 (1617) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanson93, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames