vietnam01
Cờ nhanh: 1880 W1518D137L1461
Cờ chậm: 2055 W583D117L510)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quycoc (1784) vietnam01 (1867) 36F
2 win quycoc (1798) vietnam01 (1853) 28F
3 lose vietnam01 (1870) khanh235 (1820) 32F
4 lose hoangdv25 (1877) vietnam01 (1886) 37F
5 win hoangdv25 (1893) vietnam01 (1870) 48F
6 win vietnam01 (1861) voa2016 (1617) 29F
7 win vietnam01 (1845) Lienkiet (1864) 8F
8 win Len (1769) vietnam01 (1831) 29F
9 win Len (1784) vietnam01 (1816) 57F
10 win thanhcao74 (1781) vietnam01 (1801) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vietnam01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames