vivoporter
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 1604 W4030D254L3057)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HanhNg76 (1432) vivoporter (1593) 18S
2 win hhkeee (1510) vivoporter (1580) 39S
3 win hhkeee (1524) vivoporter (1566) 45S
4 lose thenjapthiam (1434) vivoporter (1586) 22S
5 lose haudau (1560) vivoporter (1603) 33S
6 win vivoporter (1588) meow (1562) 55S
7 lose voluc1 (1583) vivoporter (1604) 55S
8 lose KimBoi (1555) vivoporter (1622) 55S
9 win KimBoi (1569) vivoporter (1608) 28S
10 win vivoporter (1593) DQL2022 (1586) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vivoporter, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames