vnpc_2021
Cờ nhanh: 1567 W6D0L1
Cờ chậm: 2006 W210D31L138)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thaists (1602) vnpc_2021 (1582) 37F
2 win vnpc_2021 (1565) thaists (1619) 38F
3 win beky (1401) vnpc_2021 (1554) 32F
4 win vnpc_2021 (1542) beky (1413) 48F
5 win Steven_darwi (1479) vnpc_2021 (1528) 78F
6 win vnpc_2021 (1513) Steven_darwi (1494) 78F
7 win vnpc_2021 (1500) HoBinh (1405) 28F
8 lose dan_nha_que (2025) vnpc_2021 (2038) 24S
9 win vnpc_2021 (2004) binh___dinh (2052) 43S
10 win tru1954 (1869) vnpc_2021 (1979) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vnpc_2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames