votong34
Cờ nhanh: 1519 W1D0L0
Cờ chậm: 1769 W7865D770L8342)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tahungthinh (1984) votong34 (1789) 51S
2 lose hocchoico85 (1697) votong34 (1828) 59S
3 lose moihocco (1890) votong34 (1857) 97S
4 lose votong34 (1894) hoangtamly8x (1809) 55S
5 lose votong34 (1926) hndl (1919) 35S
6 lose hndl (1883) votong34 (1962) 48S
7 win votong34 (1935) thienha2021 (1858) 39S
8 win Haunicotex (1756) votong34 (1913) 37S
9 lose votong34 (1941) Teobeonheo (1993) 41S
10 win Kodoithu1 (1764) votong34 (1919) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by votong34, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames