votulaclu
Cờ nhanh: 1864 W292D18L237
Cờ chậm: 2205 W2936D484L2760)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win votulaclu (2194) Reu_Phong (2050) 26S
2 win votulaclu (2183) gauthancong (2043) 25S
3 win votulaclu (2169) leminhphuong (2133) 55S
4 win votulaclu (2159) songluc6 (1974) 24S
5 win votulaclu (2145) dungtuongbo (2109) 46S
6 lose Un_In (2029) votulaclu (2165) 33S
7 win votulaclu (2153) Un_In (2041) 18S
8 draw votulaclu (2153) ConChotTan (2154) 18S
9 win votulaclu (2134) aladintq (2240) 40S
10 win votulaclu (2120) benkin (2069) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by votulaclu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames