votulaclu
Cờ nhanh: 1864 W291D18L236
Cờ chậm: 1833 W2075D379L2041)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win votulaclu (1816) Kaito (1864) 22S
2 lose votulaclu (1831) Kaito (1849) 38S
3 lose sonyen6568 (1793) votulaclu (1848) 38S
4 win votulaclu (1833) sonyen6568 (1808) 35S
5 win cotuongA (1714) votulaclu (1821) 40S
6 win votulaclu (1808) cotuongA (1727) 18S
7 lose ykc (1794) votulaclu (1824) 36S
8 lose votulaclu (1842) ykc (1776) 69S
9 win votulaclu (1828) levantoi (1774) 7S
10 lose votulaclu (1839) tantrinh (1998) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by votulaclu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames