wtcloop
Cờ nhanh: 1551 W1093D98L1067
Cờ chậm: 1850 W5308D856L5006)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose luucotuong (1782) wtcloop (1868) 36S
2 win LHH668 (1807) wtcloop (1854) 55S
3 win noelani (1796) wtcloop (1840) 40S
4 win wtcloop (1825) noelani (1811) 31S
5 win Gacon1 (1948) wtcloop (1805) 67S
6 win wtcloop (1793) dongbenvan (1670) 51S
7 win toiyoda (1724) wtcloop (1779) 35S
8 win ngothanhtong (1846) wtcloop (1761) 58S
9 win wtcloop (1742) ngothanhtong (1865) 55S
10 lose Singer (1747) wtcloop (1754) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wtcloop, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames