xe_phao
Cờ nhanh: 1763 W370D14L342
Cờ chậm: 1984 W233D41L167)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chessking38 (2056) xe_phao (1966) 107S
2 win hu626 (1720) xe_phao (1957) 69S
3 lose Eagle (1817) xe_phao (1977) 23S
4 win xe_phao (1961) BuggySW (1993) 48S
5 lose BuggySW (1977) xe_phao (1977) 50S
6 win xe_phao (1962) Frankie (1955) 23S
7 win xe_phao (1947) hmc0052 (1917) 49S
8 draw xe_phao (1948) cling79 (1888) 77S
9 win cling79 (1903) xe_phao (1933) 43S
10 lose xe_phao (1776) tp3 (1867) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xe_phao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames