yungz
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1609 W6857D898L7405)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose oreon1989 (1448) yungz (1630) 56S
2 win yungz (1619) oreon1989 (1459) 18S
3 win yungz (1604) hochoichoi (1581) 39S
4 win yungz (1587) dac1234 (1630) 57S
5 win thuxem (1497) yungz (1574) 63S
6 win yungz (1559) timwng123 (1533) 38S
7 lose yungz (1574) KimBoi (1602) 77S
8 win quoivanle (1404) yungz (1563) 17S
9 lose yungz (1584) quoivanle (1383) 22S
10 win thanhng (1497) yungz (1571) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yungz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames