zeros
Cờ nhanh: 2062 W4451D550L4045
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose backinh2020 (2130) zeros (2091) 77F
2 lose Robo (2228) zeros (2116) 21F
3 lose zeros (2129) Chengzhang (2219) 20F
4 lose Chengzhang (2205) zeros (2143) 13F
5 lose tp3 (1995) zeros (2163) 3F
6 lose zeros (2195) benly001 (2180) 34F
7 win zeros (2162) ngoc1234 (2187) 63F
8 lose sufu_ac_tat (2204) zeros (2193) 33F
9 lose Zhangfeng (2173) zeros (2228) 51F
10 lose zeros (2273) nt7 (2036) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zeros, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames