A2Z
Cờ nhanh: 1581 W88D1L82
Cờ chậm: 2021 W2158D192L1893)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Lucphi21 (1823) A2Z (2000) 53S
2 win vtd_yl (1900) A2Z (1987) 48S
3 win A2Z (1970) Ng_Duc_Thanh (2006) 49S
4 win Quentot2020 (1940) A2Z (1955) 26S
5 win A2Z (1939) Quentot2020 (1956) 30S
6 lose A2Z (1592) syhc (1754) 34F
7 lose syhc (1743) A2Z (1603) 27F
8 win dvq (1994) A2Z (1921) 18S
9 win atherbre (1595) A2Z (1587) 11F
10 win A2Z (1574) Berlin (1491) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by A2Z, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames