AA1
Cờ nhanh: 1851 W14210D873L13578
Cờ chậm: 1897 W198D42L147)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win AA1 (1836) coviahe2014 (1824) 31F
2 win NyaChan (1875) AA1 (1819) 22F
3 lose AA1 (1834) NyaChan (1860) 31F
4 win Gaconvn (1837) AA1 (1818) 17F
5 draw concanho (1716) AA1 (1821) 57F
6 win AA1 (1808) concanho (1729) 40F
7 win papa (1732) AA1 (1794) 30F
8 draw AA1 (1795) papa (1731) 44F
9 win qwq (1758) AA1 (1780) 42F
10 win AA1 (1763) danny50 (1797) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AA1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames