Bo_Ku_Blue
Cờ nhanh: 1772 W75D1L65
Cờ chậm: 2050 W628D123L508)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tranthehuong (2103) Bo_Ku_Blue (2064) 80S
2 win Quechi (2009) Bo_Ku_Blue (2050) 86S
3 win Quechi (2024) Bo_Ku_Blue (2035) 41S
4 lose tao_day (2045) Bo_Ku_Blue (2051) 30S
5 win tao_day (2061) Bo_Ku_Blue (2035) 68S
6 lose hongki (2135) Bo_Ku_Blue (2048) 60S
7 lose hongki (2121) Bo_Ku_Blue (2062) 28S
8 lose aladintq (2120) Bo_Ku_Blue (2076) 18S
9 draw aladintq (2121) Bo_Ku_Blue (2075) 82S
10 win wawuaka2 (1907) Bo_Ku_Blue (2064) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bo_Ku_Blue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames