BuggySW
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 2066 W8366D1188L7164)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vuducthanh (2056) BuggySW (2082) 7S
2 lose hocco90 (2134) BuggySW (2096) 22S
3 win BuggySW (2082) dd (2028) 37S
4 win dd (2043) BuggySW (2067) 22S
5 win BuggySW (2054) boxe4 (1987) 26S
6 lose WilliamTrinh (2097) BuggySW (2069) 10S
7 lose BuggySW (2081) VinhLocCo (2197) 12S
8 lose VinhLocCo (2184) BuggySW (2094) 24S
9 win BuggySW (2083) vuivui_ok (1920) 30S
10 win BuggySW (2062) happy2000 (2246) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BuggySW, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames