CuoiLenEm
Cờ nhanh: 1694 W39D4L29
Cờ chậm: 2143 W1242D475L1072)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jaimewu (2109) CuoiLenEm (2160) 51S
2 win denhatcobac (2193) CuoiLenEm (2143) 38S
3 lose Evangeline (2316) CuoiLenEm (2165) 30S
4 draw CuoiLenEm (2166) MungDuong1 (2126) 87S
5 win CuoiLenEm (2152) comeon123 (2089) 47S
6 lose comeon123 (2070) CuoiLenEm (2171) 73S
7 lose CuoiLenEm (2208) Onggiachoico (2118) 21S
8 win ankhang74 (2031) CuoiLenEm (2186) 44S
9 win hoangphuc196 (2079) CuoiLenEm (2159) 69S
10 draw CuoiLenEm (2164) garaoto (1959) 73S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuoiLenEm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames