DocMa
Cờ nhanh: 2802 W53D5L2
Cờ chậm: 2724 W69D256L52)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw QuangCoMa (2581) DocMa (2815) 50F
2 draw QuangCoMa (2567) DocMa (2829) 24F
3 draw HoaiCNN (2680) DocMa (2726) 32S
4 draw MartelXO (2784) DocMa (2723) 27S
5 draw Swcumeo (2690) DocMa (2725) 28S
6 draw Swcumeo (2688) DocMa (2727) 17S
7 draw DocMa (2730) MartelXO (2678) 31S
8 draw LeTuong (2714) DocMa (2731) 57S
9 draw DamMe (2680) DocMa (2734) 37S
10 draw DocMa (2734) CAOTHU2021 (2724) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DocMa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames