hoahongden
Cờ nhanh: 2817 W227D24L15
Cờ chậm: 2648 W638D522L98)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DamMe (2590) hoahongden (2651) 39S
2 draw DamMe (2586) hoahongden (2655) 108S
3 win gonzalos (2102) hoahongden (2649) 25S
4 lose hoahongden (2677) kythusg (2741) 57S
5 win bong (2351) hoahongden (2663) 26S
6 draw hoahongden (2666) KHUTA_DIETMA (2605) 33S
7 draw hoahongden (2670) KHUTA_DIETMA (2601) 44S
8 draw hoahongden (2669) CuuVyHo (2687) 51S
9 draw hoahongden (2668) CuuVyHo (2688) 24S
10 win hoahongden (2647) chikien668 (2470) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoahongden, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames