GT2013
Cờ nhanh: 2183 W5267D564L3931
Cờ chậm: 1847 W21D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GT2013 (2149) Ha2006 (2194) 46F
2 win Ha2006 (2233) GT2013 (2110) 36F
3 win taitile (2020) GT2013 (2097) 23F
4 lose taitile (2001) GT2013 (2116) 18F
5 win GT2013 (2104) Boeing747 (2003) 22F
6 lose Boeing747 (1983) GT2013 (2124) 21F
7 lose Robo (2278) GT2013 (2148) 1F
8 win muathubuon (1928) GT2013 (2139) 10F
9 win muathubuon (1938) GT2013 (2129) 17F
10 win geza18 (2064) GT2013 (2115) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GT2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames