GiaiTri
Cờ nhanh: 1747 W82D3L84
Cờ chậm: 1994 W642D117L590)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tambatcuu (2089) GiaiTri (2007) 11S
2 draw trainzz (1976) GiaiTri (2007) 99S
3 lose bhls (1967) GiaiTri (2024) 68S
4 win GiaiTri (2005) Chengzhang (2113) 50S
5 win Chengzhang (2133) GiaiTri (1985) 26S
6 lose denhatcobac (2130) GiaiTri (1997) 53S
7 win namteo (1997) GiaiTri (1963) 60S
8 lose GiaiTri (1978) Quan_vu (2004) 38S
9 lose sch123 (1918) GiaiTri (1996) 17S
10 win hero09 (2100) GiaiTri (1977) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GiaiTri, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames