Gohckng
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1952 W6800D1698L6191)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Gohckng (1935) chessvn123 (1991) 31S
2 lose chancop (2029) Gohckng (1948) 41S
3 win Gohckng (1929) chancop (2048) 37S
4 lose Gohckng (1945) v12 (1935) 15S
5 win Gohckng (1933) Dennynguyen (1813) 63S
6 win Gohckng (1920) pakfun (1844) 25S
7 win Gohckng (1906) Trongngoc (1855) 21S
8 win Gohckng (1894) NguyenThM (1789) 34S
9 lose CunJim (1941) Gohckng (1908) 33S
10 lose Gohckng (1925) hien90 (1863) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Gohckng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames