Hino2017
Cờ nhanh: 1572 W31D3L32
Cờ chậm: 1761 W2106D745L2863)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hino2017 (1771) ThuyVan2k (1865) 25S
2 win Hino2017 (1760) Crypto (1725) 24S
3 lose AndyLam (1914) Hino2017 (1769) 31S
4 lose Black_White_ (1900) Hino2017 (1778) 93S
5 lose ThuyVan2k (1918) Hino2017 (1787) 64S
6 lose Hino2017 (1798) Viettu_kbc (1835) 58S
7 win Hino2017 (1786) daklak (1788) 42S
8 win Hino2017 (1773) thanc230f (1800) 34S
9 lose Hino2017 (1785) daklak (1778) 27S
10 win Hino2017 (1773) ad (1778) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hino2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames