Kendal
Cờ nhanh: 1498 W1D0L1
Cờ chậm: 1779 W4710D1347L3895)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Kendal (1766) langtugianna (1668) 19S
2 win Kendal (1756) ckkchia (1584) 20S
3 draw Kendal (1756) truongson45 (1728) 23S
4 lose Kendal (1774) balo (1685) 69S
5 lose Kendal (1794) vinha1901 (1649) 26S
6 lose Kendal (1813) andyking (1701) 17S
7 lose Kendal (1831) tomchen (1734) 37S
8 lose Hickory (1824) Kendal (1847) 40S
9 win Kendal (1831) Hickory (1840) 29S
10 win Kendal (1816) saothuahoai (1787) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kendal, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames