Kiem_Vo_Anh
Cờ nhanh: 1516 W1D0L1
Cờ chậm: 2007 W6120D895L5528)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Nguyenthonk (1907) Kiem_Vo_Anh (2010) 30S
2 win Kiem_Vo_Anh (1997) RamosE (1925) 25S
3 win Kiem_Vo_Anh (1983) RamosE (1939) 22S
4 win CHUONG555 (1891) Kiem_Vo_Anh (1970) 38S
5 lose Kiem_Vo_Anh (1982) tvdong2021 (2100) 21S
6 draw KudeheLu (1896) Kiem_Vo_Anh (1984) 45S
7 win quocvietttvn (2017) Kiem_Vo_Anh (1967) 36S
8 lose quocvietttvn (2002) Kiem_Vo_Anh (1982) 20S
9 win Kiem_Vo_Anh (1966) hamvui77 (1984) 27S
10 win Kiem_Vo_Anh (1957) huubangdt (1740) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiem_Vo_Anh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames