MongDuoiHoa
Cờ nhanh: 2150 W133D12L95
Cờ chậm: 2306 W102D12L46)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MongDuoiHoa (2294) zcj (2194) 24S
2 win MongDuoiHoa (2132) thangmattri (2200) 45F
3 lose MongDuoiHoa (2148) nofeal (2143) 34F
4 win tambatcuu (2239) MongDuoiHoa (2280) 93S
5 lose sie_pin (2164) MongDuoiHoa (2164) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames