muathuhoach
Cờ nhanh: 2120 W2453D262L2051
Cờ chậm: 2120 W949D189L770)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Manh1960 (1923) muathuhoach (2142) 24F
2 win muathuhoach (2132) Manh1960 (1933) 22F
3 win muathuhoach (2122) caesars (1937) 22F
4 win taitile (2070) muathuhoach (2108) 20F
5 lose muathuhoach (2119) khoile (2259) 28F
6 lose coga79 (2253) muathuhoach (2131) 22F
7 lose muathuhoach (2144) coga79 (2240) 21F
8 win muathuhoach (2133) Blue23 (1977) 32F
9 win Blue23 (1988) muathuhoach (2122) 21F
10 win GrandMaster (1864) muathuhoach (2114) 11F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by muathuhoach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames