VietPride09
Cờ nhanh: 2095 W9182D1200L9363
Cờ chậm: 1406 W0D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VietPride09 (2070) vuaco (1964) 47F
2 lose anhchiuchoi5 (2295) VietPride09 (2089) 40F
3 lose sanfrancisco (2101) VietPride09 (2122) 39F
4 lose VietPride09 (2136) songmatt (2453) 73F
5 win VietPride09 (2100) chessnut (2167) 20F
6 lose VietPride09 (2143) Vucoma (1956) 25F
7 lose VietPride09 (2179) locle1995 (2097) 38F
8 lose GT2013 (2164) VietPride09 (2213) 32F
9 win VietPride09 (2181) GT2013 (2196) 33F
10 win VietPride09 (2144) GT2013 (2233) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VietPride09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames