beatmeup
Cờ nhanh: 2364 W30020D4158L28213
Cờ chậm: 2229 W432D98L366)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khoile (2335) beatmeup (2349) 42F
2 win beatmeup (2333) khoile (2351) 25F
3 win jutta (2172) beatmeup (2322) 38F
4 win beatmeup (2310) jutta (2184) 50F
5 lose beatmeup (2344) tieuthu_alin (2303) 31F
6 win beatmeup (2326) trinhuk (2090) 42F
7 win beatmeup (2298) H0917172021 (2233) 74F
8 win friday13 (2293) beatmeup (2265) 68F
9 lose beatmeup (2268) HDS_001 (2979) 32F
10 win lmd (2273) beatmeup (2252) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by beatmeup, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames