SMA
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2291 W152D18L98)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MLIO6868 (1845) SMA (2281) 50S
2 win SMA (2253) Quangtrung99 (2198) 23S
3 win SMA (2227) chicago04 (2141) 89S
4 draw SMA (2234) anhle1982 (2104) 77S
5 win SMA (2203) Jeans (2200) 75S
6 lose SMA (2228) Quykiemsau (2331) 45S
7 lose SMA (2265) Tahungthinh (2169) 37S
8 win SMA (2243) te_thien_dt (2088) 46S
9 win SMA (2219) BuggySW (2096) 35S
10 win DocCoHon (2011) SMA (2199) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SMA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames