Sherman
Cờ nhanh: 1658 W11805D498L10245
Cờ chậm: 1859 W81D1L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Sherman (1648) thuanua (1475) 69F
2 lose Sherman (1666) Hoangdanho62 (1581) 27F
3 lose Sherman (1682) hankss (1661) 69F
4 win Sherman (1667) Xuanthang55 (1651) 17F
5 win Sherman (1658) bigman333 (1440) 34F
6 win Sherman (1644) ChiPheo1 (1604) 15F
7 lose Sherman (1660) taitran229 (1659) 30F
8 win Sherman (1649) quanhabcde (1505) 45F
9 lose Sherman (1665) benly001 (1660) 67F
10 win Sherman (1649) Covuon (1649) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sherman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames