TTP
Cờ nhanh: 1499 W4D0L4
Cờ chậm: 2083 W2097D247L1788)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TrungTinh (2192) TTP (2064) 37S
2 win TTP (2044) TrungTinh (2212) 60S
3 win TTP (2033) Michealdao (1872) 20S
4 win Michealdao (1883) TTP (2022) 27S
5 lose ketui511 (2120) TTP (2035) 64S
6 lose tam2023 (1824) TTP (2057) 60S
7 win TTP (2048) vohai1965 (1826) 68S
8 win TTP (2037) lc3 (1871) 82S
9 win lc3 (1882) TTP (2026) 64S
10 lose ducvan (1806) TTP (2048) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TTP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames