TVDANG123
Cờ nhanh: 1835 W2891D46L2700
Cờ chậm: 1972 W11769D593L9842)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TVDANG123 (2015) ChuyenTriVit (1813) 36S
2 win ChuyenTriVit (1835) TVDANG123 (1993) 38S
3 win TVDANG123 (1968) ChuyenTriVit (1860) 34S
4 lose ChuyenTriVit (1817) TVDANG123 (2011) 26S
5 win bacbinhhd (1912) TVDANG123 (1998) 29S
6 win Bangnguyen47 (1700) TVDANG123 (1982) 22S
7 win TVDANG123 (1965) Bangnguyen47 (1717) 69S
8 draw Bangnguyen47 (1702) TVDANG123 (1980) 85S
9 win TVDANG123 (1962) Bangnguyen47 (1720) 44S
10 lose trauvang117 (2109) TVDANG123 (1973) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TVDANG123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames