Thangdalat
Cờ nhanh: 1788 W24D1L14
Cờ chậm: 2126 W509D73L378)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Thangdalat (2121) Bocauquay (2213) 28S
2 win tieudaotu (1953) Thangdalat (2098) 29S
3 lose usd (2292) Thangdalat (2119) 29S
4 win Thangdalat (2102) quytocngheo (1841) 38S
5 win Thangdalat (2078) Jayden15 (1950) 38S
6 lose LongN74 (2285) Thangdalat (2098) 44S
7 lose chancop (2048) Thangdalat (2135) 58S
8 win Thangdalat (2094) cowboy (2248) 7S
9 lose CuongN3_Pro (2139) Thangdalat (2125) 35S
10 lose Thangdalat (2161) tranhaiTQ (2091) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thangdalat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames