U90
Cờ nhanh: 1881 W5433D205L5575
Cờ chậm: 1543 W3D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose U90 (1896) tau_pay_pay (1917) 27F
2 lose tau_pay_pay (1901) U90 (1912) 27F
3 lose U90 (1930) Xaydung7 (1835) 33F
4 lose metallica07 (2010) U90 (1943) 18F
5 win U90 (1924) metallica07 (2029) 17F
6 win quyenchau (2114) U90 (1902) 22F
7 lose U90 (1917) jutta (1945) 63F
8 lose jutta (1929) U90 (1933) 59F
9 lose U90 (1975) anhle1982 (1795) 56F
10 win anhle1982 (1818) U90 (1952) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by U90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames