ampq
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1891 W1475D534L1826)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ampq (1907) Fiercetiger1 (1897) 31S
2 lose Chiutuong53 (2018) ampq (1919) 61S
3 win timsome25 (2005) ampq (1900) 32S
4 win ampq (1885) xafao (1868) 32S
5 win anle54 (1825) ampq (1871) 56S
6 lose Jimmyfun (1863) ampq (1905) 50S
7 win Covitbau2018 (2065) ampq (1884) 34S
8 lose luucotuong (1802) ampq (1903) 56S
9 win Viethdjsc88 (1825) ampq (1889) 11S
10 win tuanbm (1907) ampq (1872) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ampq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames