HoangLeDuc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2125 W16482D2827L13833)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Khapro_1988 (2001) HoangLeDuc (2100) 13S
2 lose HoangLeDuc (2132) chicothang (2132) 62S
3 draw baynuidatinh (2158) HoangLeDuc (2131) 63S
4 draw baynuidatinh (2087) HoangLeDuc (2133) 70S
5 lose hiepphat2020 (2012) HoangLeDuc (2174) 41S
6 lose HoangLeDuc (2210) cotam111 (2141) 39S
7 win ChoiVuiVe (2018) HoangLeDuc (2189) 59S
8 win moihocco (2219) HoangLeDuc (2154) 29S
9 lose Caphe_amazon (2392) HoangLeDuc (2173) 12S
10 draw cn1830 (2255) HoangLeDuc (2168) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangLeDuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames