HoangLeDuc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2177 W22864D3737L19433)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoangLeDuc (2222) DocCoHon (1991) 43S
2 win DaNangCity01 (2260) HoangLeDuc (2186) 44S
3 lose Gago (2093) HoangLeDuc (2225) 35S
4 lose LacLongQuan (2215) HoangLeDuc (2259) 29S
5 lose HoangLeDuc (2305) Bacdau (2053) 31S
6 win HoangLeDuc (2285) kowlooncity (2092) 19S
7 win moihocco (2329) HoangLeDuc (2249) 49S
8 lose kowlooncity (2094) HoangLeDuc (2292) 42S
9 lose HoangLeDuc (2324) moihocco (2322) 20S
10 win HoangLeDuc (2304) kowlooncity (2114) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangLeDuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames