HoangLeDuc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2208 W17900D3019L15103)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Cotuonglaban (2210) HoangLeDuc (2174) 36S
2 lose GietCONGSAN (2230) HoangLeDuc (2204) 62S
3 win Trum_San_Ga (2222) HoangLeDuc (2169) 102S
4 lose VC_VTQ (2480) HoangLeDuc (2184) 26S
5 lose Allan714 (2278) HoangLeDuc (2211) 29S
6 lose Caphe_amazon (2277) HoangLeDuc (2240) 25S
7 lose thautriet (2173) HoangLeDuc (2278) 58S
8 lose girlbocap (2160) HoangLeDuc (2319) 39S
9 lose VuaHung (2154) HoangLeDuc (2363) 34S
10 win HoangLeDuc (2340) killerwhale (2204) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangLeDuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames