HoangLeDuc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2114 W19130D3210L16181)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnNinhQv (2083) HoangLeDuc (2150) 27S
2 lose vananh246 (1979) HoangLeDuc (2194) 48S
3 lose ThoiN3 (2282) HoangLeDuc (2222) 25S
4 lose HoangLeDuc (2246) killerwhale (2373) 38S
5 lose mecohonvo (2509) HoangLeDuc (2263) 33S
6 lose HoangLeDuc (2286) LucKyLang (2435) 43S
7 win HoangLeDuc (2245) killerwhale (2408) 16S
8 win M16 (2206) HoangLeDuc (2214) 52S
9 lose HoangLeDuc (2238) killerwhale (2362) 88S
10 win HoangLeDuc (2202) M16 (2284) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangLeDuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames