tuanthodia
Cờ nhanh: 1576 W12D0L9
Cờ chậm: 2028 W4749D622L4351)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuanthodia (1999) thanhtlc (1965) 75S
2 win tuanthodia (1965) thanhtlc (1999) 58S
3 lose thanhtlc (1966) tuanthodia (1998) 54S
4 lose tuanthodia (2045) thixedo (1764) 81S
5 lose tuanthodia (2068) mongthuhoa01 (2216) 6S
6 lose tuanthodia (2094) mongthuhoa01 (2190) 65S
7 lose tuanthodia (2137) thanhvinh86 (1946) 40S
8 lose tuanthodia (2182) hien71 (1954) 59S
9 win tuanthodia (2160) Peter2016 (2002) 47S
10 win tuanthodia (2123) Investor (2216) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuanthodia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames