toixinthua
Cờ nhanh: 1623 W3D0L2
Cờ chậm: 2098 W8877D3538L8372)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mongthuhoa01 (2146) toixinthua (2128) 33S
2 lose toixinthua (2149) Vo___tinh (2329) 19S
3 lose HoangLeDuc (2162) toixinthua (2182) 38S
4 lose toixinthua (2224) trananhkiet (2046) 43S
5 win sangtp (1950) toixinthua (2207) 25S
6 lose toixinthua (2241) cuibapchoico (2207) 19S
7 win toixinthua (2206) DanDm (2257) 48S
8 win toixinthua (2171) DaiCa (2227) 42S
9 win toixinthua (2143) Dragon2525 (2084) 27S
10 win toixinthua (2099) ThoiN3 (2310) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by toixinthua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames