toixinthua
Cờ nhanh: 1623 W3D0L2
Cờ chậm: 2008 W8320D3395L7801)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose namteo (1968) toixinthua (2044) 33S
2 lose Frendy8899 (2111) toixinthua (2073) 27S
3 lose toixinthua (2111) Dog_Cn1830 (2000) 35S
4 win choibopdit (1992) toixinthua (2085) 20S
5 lose mongthuhoa01 (1964) toixinthua (2126) 38S
6 win toixinthua (2103) namteo (1968) 12S
7 draw toixinthua (2097) Doanh_Chinh (2199) 55S
8 lose toixinthua (2122) anhphieulang (2236) 39S
9 lose TrBch (1995) toixinthua (2164) 35S
10 lose toixinthua (2204) CanTho123 (2065) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by toixinthua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames