bachvy00
Cờ nhanh: 2229 W7445D1367L7904
Cờ chậm: 2233 W10401D2477L10753)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zeros (2394) bachvy00 (2252) 36F
2 win bachvy00 (2216) gerald99 (2274) 3S
3 win hongki (2196) bachvy00 (2201) 19S
4 lose Bluediamond (2214) bachvy00 (2234) 59S
5 win chiu_tuong (2352) bachvy00 (2233) 43F
6 lose bachvy00 (2246) chiu_tuong (2339) 21F
7 lose lomcomqeo (2458) bachvy00 (2254) 42S
8 win backinh2020 (2386) bachvy00 (2204) 43F
9 win hiensi (2247) bachvy00 (2187) 49F
10 lose bachvy00 (2202) hiensi (2232) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bachvy00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames