whyisthat
Cờ nhanh: 2481 W4905D640L3979
Cờ chậm: 2189 W1303D242L1055)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tandinh1965 (2402) whyisthat (2467) 64F
2 win whyisthat (2453) tandinh1965 (2416) 73F
3 win whyisthat (2432) phucthuy1967 (2251) 28F
4 draw belien30 (2309) whyisthat (2439) 72F
5 draw belien30 (2301) whyisthat (2447) 44F
6 win whyisthat (2426) toni9 (2240) 36F
7 draw whyisthat (2438) toni9 (2228) 150F
8 win whyisthat (2423) anhGMdayEm (2126) 32F
9 win whyisthat (2404) TaKimAn (2194) 63F
10 win chimbocau (2277) whyisthat (2379) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by whyisthat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames