anhchiuchoi5
Cờ nhanh: 2553 W10667D1721L8067
Cờ chậm: 2250 W321D55L192)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tocchien1994 (2336) anhchiuchoi5 (2566) 63F
2 win anhchiuchoi5 (2543) minhtri5 (2404) 76F
3 win danghdai (2325) anhchiuchoi5 (2523) 82F
4 lose Everest999 (2415) anhchiuchoi5 (2563) 33F
5 win PHONG___TRAN (2458) anhchiuchoi5 (2536) 31F
6 win COBEC (2273) anhchiuchoi5 (2519) 33F
7 win anhchiuchoi5 (2497) peterlin (2340) 25F
8 win pwl (2481) anhchiuchoi5 (2465) 21F
9 lose vietxichlo (2345) anhchiuchoi5 (2506) 48F
10 lose PHONG___TRAN (2354) anhchiuchoi5 (2549) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhchiuchoi5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames