chanchet15
Cờ nhanh: 2076 W4077D610L4139
Cờ chậm: 1528 W4D1L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chanchet15 (2116) kufu (1980) 45F
2 win chanchet15 (2084) le_binh85 (2094) 45F
3 win chanchet15 (2062) volam_mihchu (1905) 36F
4 win chanchet15 (2042) saugia (1842) 27F
5 draw chanchet15 (2045) phithuong131 (1981) 38F
6 win nccotoung (2243) chanchet15 (2023) 39F
7 lose chanchet15 (2062) kufu (1944) 15F
8 win chanchet15 (2040) HocCoTuong19 (1877) 63F
9 win chopchai (2146) chanchet15 (2000) 26F
10 win chanchet15 (1992) ivan_cz (1747) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chanchet15, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames