chopchai
Cờ nhanh: 2263 W8392D889L6260
Cờ chậm: 1434 W3D0L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chopchai (2254) cotuonglata (2031) 36F
2 win cotuonglata (2041) chopchai (2244) 23F
3 win Gaconvn (2144) chopchai (2231) 20F
4 win chopchai (2218) duckiller11 (2140) 47F
5 win tieuthu_alin (2319) chopchai (2178) 33F
6 lose chopchai (2192) ducsamnd (2248) 27F
7 lose ducsamnd (2233) chopchai (2207) 33F
8 win NamViet (2157) chopchai (2177) 66F
9 lose chopchai (2194) khongcan (2141) 41F
10 win khongcan (2156) chopchai (2179) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chopchai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames