trinhuk
Cờ nhanh: 2063 W37095D5802L36877
Cờ chậm: 2077 W79D15L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuthanxam (1985) trinhuk (2035) 23F
2 win trinhuk (2003) tuthanxam (2017) 38F
3 win tuthanxam (2054) trinhuk (1966) 34F
4 draw trinhuk (1960) tuthanxam (2060) 58F
5 lose tuthanxam (2031) trinhuk (1989) 28F
6 win trinhuk (1950) tuthanxam (2070) 21F
7 lose pwl (2181) trinhuk (1969) 45F
8 draw pwl (2144) trinhuk (1959) 42F
9 draw trinhuk (1955) Tiger8 (2117) 72F
10 draw Tiger8 (2122) trinhuk (1950) 61F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinhuk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames